Přejeme všem milým
sousedům a příznivcům
osadního výboru
krásné Vánoce
v kruhu svých nejbližších
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a společných setkání
v naší osadě.